dimarts, 26 de gener de 2016

Preguntas art romanic.

1.Quin any es produí la divisió de l'imperi romà?
l’any 395
2.Com quedà dividida la conca mediterrània?
-Imperi Bizantí, continuació de l’imperi Romà d’Orient.
-L’Europa occidental, dividida en diversos regnes germànics.
-Els dominis musulmans, fruit dels territoris conquerits pels àrabs o per pobles convertits a l’islam

1.On estava situada Bizanci?
Estava situada a l’antiga constantinoble, l’actual istambul.
2.En quina data va ser presa del turcs? Quin significat especial té aquesta data?
va ser presa el 1453. Es considera la fi de l’edat mitjana.

1.A quin segle neix l'Islam?
Neix al segle VI aproximadament.
2.On s'originà l'Islam?
a la península aràbiga.

1.Quan es va iniciar la conquesta musulmana de la península Ibèrica?
es va iniciar l’any 711.
2.Digues les fases per les que va passar l'ocupació musulmana?
1- La conquesta àrab del regne visigot va iniciar-se l’any 711,
2- ja el 715 els musulmans havien conquerit la major part del territori
3- L’expansió islàmica s’estengué fins a la Gàl·lia, on van ser derrotats pels francs a la batalla de Poitiers, l’any 732
4- l’any 1212, fruit de la derrota a la batalla de Las Navas de Tolosa, entrà en clara decadència.
5- La seva desaparició es va consumar el 1492 quan els Reis Catòlics van conquerir el regne de Granada
3.En quina data va acabar la predominància musulmana a la Península Ibèrica? Quin significat especial té aquesta data?
el 1492. és la data en què s’unifica la Península Ibèrica.

1.Quin poble es va establir a la Península Ibèrica amb la desaparició de l'imperi Romà?
els visigots.

1.Què era la Marca Hispànica? Com estava organitzada?
era una frontera entre els rius llobregat-cardener- i el segre, per protegir-se dels islàmics. La Marca Hispànica estava organitzada en comtats i els comtes eren designats pels reis francs, amb qui tenien una relació de dependència.
2.Com es va aconseguir la independència dels comtats catalans?
el rei franc Hug Capet va demanar a Borrell II, que era comte de Barcelona, la renovació del jurament de fidelitat, aquest l’hi va negar, i gràcies això, es van independitzar
3.Quina casa comtal va prendre més importància a través d'aquest procès?
el casal de Barcelona i els comtes de Barcelona.
1. Què es el feudalisme?
el feudalisme és el sistema que configura l’organització política i social de la major part dels països de l'Occident europeu. Els habitants que treballen aquestes terres són vassalls d’un senyor, li deuen fidelitat i li han de pagar rendes en forma de productes i d’hores de feina
1.Fes un esquema de la societat feudal.
La societat feudal es divideix en 4 estaments:

 • La monarquia
 • Privilegiats:
  • La noblesa
  • El clero
 • Els No privilegiats:
  • Burgesia
  • Classe Baixa
1.En què va consistir la “treva de Déu?
La treva de Déu imposa la prohibició de cometre actes violents en determinats dies de la setmana i durant algunes festivitats religioses senyalades.

1.Explica com era el domini feudal.
El domini és la terra del senyor feudal i es divideix en dues parts:
El domini directe. Comprèn les terres més bones del feu, que són conreades pels serfs del senyor i pels vilans com a pagament. Amb la producció d’aquestes feus s’alimenta als habitants del castell i el que sobra, es ven en els mercats de les ciutats.
El domini útil. És el territori que treballen a compte propi els vilans. Amb el producte del seu hort han d’alimentar la família, pagar els imposts al senyor feudal.

1.En què consistia la relació de vassallatge? Quins avantatges tenia pels privilegiats?
Els grans nobles juren fidelitat al monarca , i, alhora, els senyors que tenen vassalls a qui han repartit feus més petits, reben el jurament de vassallatge .

 • El senyor li ofereix un feu i protecció al vassal a canvi de fidelitat, obediència, consell i ajut militar quan el senyor ho demani
 • El senyor li lliura una espasa si és seglar o un bàcul si és religiós, com a símbol de poder sobre el castell i les terres.
Característiques

1. On i quan apareix l'art romànic?
Va aparèixer a l’Europa Occidental al Segle X.
2. Quines característiques comunes va tenir l'art romànic?
 • Formes simples i austeres.
 • Sobrietat en la decoració.
 • Preocupació per la simetria i per les proporcions.

1. Quins trets caracteritzen l'arquitectura romànica?

Es caracteritzava per:
 • Planta de creu llatina, és a dir, dues naus creuades en què la principal era més ampla i més llarga.
 • Absis o petites capelles circulars situades a la capçalera.
 • Absis o petites capelles circulars situades a la capçalera.
 • Murs massissos, baixos i amb finestres petites .
 • Contraforts que reforçaven els murs des de l’exterior .

2. Quines dependències tenia un monestir romànic?
 • L’església
 • El claustre
 • L’escriptori,
 • El refectori
 • La sala capitular
 • L’hostatgeria

1. Quina era la funció de l'escultura romànica?
L'escultura d’aquest període servia per a decorar els edificis religiosos, representaven, sobretot, marededéus, crucifixions i davallaments .
2. Quin material era emprat per l'escultura?
Pedra i fusta, de vegades recoberta de bronze o argent.
3. Quina era la temàtica recurrent de l'escultura?
Tenia una temàtica religiosa i profana.
1. Quines eren les característiques principals de la pintura romànica?
Es  caracteritzava per:
 • Influència de l’art bizantí.
 • Ús de la tècnica del fresc.
 • Poc domini de la perspectiva.
 • Colors plans.
 • Imatges rígides, hieràtiques.
 • Absència de fons o de paisatges.

2. Quina era la funció principal de la pintura?
Tenia una funció evangelitzadora molt important ja que s’empraven per narrar passatges de les sagrades escriptures amb les quals els capellans i els monjos complementaven els seus sermons i ensenyaments.
3. Quina tècnica es feia servir a la pintura?
Pintura sobre taula i Pintura mural.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada